muc-tieu-dao-tao-mam-non
Mục Tiêu Đào Tạo Sư Phạm Mầm Non

Chương trình ngành giáo dục mầm non nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được nhu cầu đổi mới của giáo viên mầm non trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo viên mầm non, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của ngành giáo dục.

Giáo viên mầm non phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau:

Về Kiến Thức

 • Biết cách lựa chọn và vận dụng một cách sáng tạo kiến thức các học phần chung và cơ sở vào thực tiễn giáo dục mầm non
 • Biết cách giao tiếp với trẻ, tạo các điều hiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ.
 • Vận dụng hệ thống kiến thức khoa học giáo dục sư phạm mầm non ở trình độ trung cấp để thực hiện tốt công tác chuyên môn
 • Hiểu biết về đầy đủ mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục sư phạm mầm non, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ ở các độ tuổi khác nhau.
 • Biết áp dụng kiến thức khoa học giáo dục sư phạm mầm non vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ thuộc các đối tượng khác nhau, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.

Về Phẩm Chất

Phẩm chất chính trị

 • Yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Là công dân tốt trong cộng đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biết vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ.

Phẩm chất nghề nghiệp

 • Yêu nghề, say mê, tận tụy với công việc. Yêu trẻ, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.
 • Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, nêu gương tốt cho trẻ.
 • Có văn hóa giao tiếp. Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn. Quan hệ tốt với cha mẹ trẻ và cộng đồng, có ý thức vận động phụ huynh tham gia xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ, thực hiện xã hội hóa giáo dục.
 • Có khả năng tiếp tục học lên các chương trình đào tạo cao hơn hoặc có thể tuyển chọn, bồi dưỡng vào các vị trí quản lý.
 • Có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản than, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh trước những biến đổi của xã hội và của ngành giáo dục mầm non.

Về Kỹ Năng

 • Thiết kế được các hoạt động dạy học với các tiêu chí thực hiện hiệu quả hơn. Lựa chọn nội dung và các phương pháp dạy học phù hợp.
 • Phân biệt được các quy luật và những đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi để giải thích và vận dụng trong giáo dục trẻ ở các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.
 • Xây dựng được và cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp tổ chức đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.
 • Giao tiếp được với trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ.
 • Lập được kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế.
 • Áp dụng có hiệu quả kiến thức sư phạm mầm non vào việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ một cách khoa học: thiết kế các hoạt động giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục – dạy học theo hướng phát huy tích cực của trẻ.
 • Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục
 • Đánh giá hoạt động sư phạm của bản than và của đồng nghiệp, biết đúc kết rút kinh nghiệm, nghiên cứu cải tiến phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non.
 • Quản lý được các hoạt động nhóm, lớp trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tuổi mầm non.
 • Tuyên truyền những kiến thức khoa học trong nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, vận động xã hội hóa giáo dục mầm non.
 • Có khả năng vận dụng kỹ năng mềm trong học tập rèn luyện làm chủ bản thân. Qua đó phát huy trí tuệ và năng lực trong ứng xử, làm việc nhóm, thiết hệ mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp.

Địa Điểm Quản Lý Và Đào Tạo Trung Cấp Sư Phạm Mầm Non

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC QUỐC TẾ

Địa Chỉ: 41 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện Thoại: 0941.40.88.44 / Zalo: 0941.40.88.44 (Ms. Thu Thảo)

Email: tuyensinhdaynghe8844@gmail.com

 

Đối tác của chúng tôi